11 Ekim 2009 Pazar

Deleuze ve Leibniz

Daniel Smith, "Deleuze on Leibniz"
http://www.gold.ac.uk/media/leibniz-paper.pdf

9 Ekim 2009 Cuma

Online Kutuphane: aaaarg

Uyelik gerektiren fakat muazzam bir online e-text arsivi,
sen daha onceleri nerelerdeydin?

Elizabeth Grosz ile suradan baslanabilir:
http://a.aaaarg.org/text/3690/art-and-animal

8 Ekim 2009 Perşembe

4. Sayı: Girizgâh"Insan Haklari: Nasil Hak, Hangi Insan" baslikli 4. sayının girizgâhını buradan indirebilirsiniz.


Bilimlerde ve Toplumda Postmodernizm

Meyda Yegenoglu, Mahmut Mutman, "Bilimlerde ve Toplumda Postmodernizm":
http://www.birikimdergisi.com/birikim/...

Siyasal karar verme süreçleri bir yandan değişik toplumsal güçlerin, ilgilerin ve çıkarların baskısı altında: Örneğin, çalışanların çıkarlarıyla ya da ekonomik gelişmeyle ilgili bir kararın işyeri çevresinde yaşayan insanların sağlığı ile ilgili sonuçları olabiliyor ya da tarihsel çevreyi koruma kaygısı ekonomik gelişmenin gerekleriyle çelişebiliyor, vb. Öte yandan ve birinci özelliğe bağlı olarak, çatışma ve uzlaşma süreçleri içinde biraraya gelen toplumsal güçlerin kimlikleri, değerleri ve amaçları çoğu zaman birbirinin içine geçtiğinden herhangi bir sorunun, modern toplumsal programdan alıştığımız ve beklediğimiz sonul, yani “tüm çelişkileri çözen” çözümü bir türlü gelmiyor. Gramsci’nin yüzyılın başında, modern kapitalizmin doruğunu oluşturacak “fordist” çalışma rejiminin doğuş döneminde saptadığı, nihai sonucu sürekli ertelenmiş, zamana ve mekana sonsuz biçimde yayılmış bir toplumsal mücadele biçimi karakterize ediyor bugünün dünyasını. Gücün bulunduğu yerde uygulandığı, çatışan çıkarların, kimliklerin ve değerlerin birbirinin içine geçerek pratiklere nihai bir belirsizlik verdiği bir dünya, ancak bilim, adalet, değişim adına değişmemeyi erdem bellemiş olan küçük akademik veya siyasal mezhepler için bir cehennem. Ve, beğenelim ya da beğenmeyelim, postmodern ders de işte bu: Bütünsel özgürlük sevdası peşinde koşan jakoben ütopya, yasaya karşı çıkmak ve iktidarı ortadan kaldırmak adına bunları sadece daha güçlü kıldı.

Communism, the Word

Jean-Luc Nancy, Communism,the Word
http://www.lacan.com/essays/?page_id=126

“Communism” is a word with a strange story. It is very difficult to rigorously trace its origin. Nevertheless, it is sure that the word “communist” existed already in the XIVth century, with the meaning of “people having in common a property belonging to the category of main morte – that is, not being submitted to the law of heritage”: a monastery belongs to the community of the Monks, which is, as community, independent from the individuals. It seems that at the same time and even before, from the XIIth century, the same word designated some aspects of communal law and was linked to the communal movement which expanded as the beginning of a bourgeoisie.

1 Ekim 2009 Perşembe

Burak Delier

Burak Delier, "Pic Sanat":
http://ne-yapmali.blogspot.com/2009/09/pic-sanat.html

" [...] Hiç kuşkusuz eğer sömürü gayri-maddi alanlara, bilişsel alanlara da sirayet etmişse, mücadele de bu alanlara yayılmalıdır. Bu anlamda başta sanat olmak üzere işi bilgi, imge, fikir, düşünce üretmek olan her alanın(sanat, üniversite, basın vs.) bir antagonizma oluşturma niyetiyle işe koşulması gerekmektedir. Eğer içinde bulunduğu finansal koşullardan dolayı bu bilgi alanlarını toptan gözden çıkartacaksak, mücadelenin ne niteliğini anlamışız demektir ne de böyle bir mücadeleyi kazanma şansımız vardır. Alternatif bir vizyon oluşturmak için sanata belki de hiç olmadığı kadar çok ihtiyacımız var. [...]"

29 Ağustos 2009 Cumartesi

Deleuze, Derrida, & Mathematical Knowledge

Arkady Plotnitsky, "Algebras, Geometries, Topologies of Philosophy: Deleuze, Derrida, & Mathematical Knowledge"

indirilebilen 83 dakikalik bir podcast.

http://slought.org/content/11056/

20 Mayıs 2009 Çarşamba

4. Sayı: İnsan Hakları: Nasıl Hak, Hangi İnsan?

dördüncü-sayı

Bahar 2009 / 4. SAYI: İnsan Hakları: Nasıl Hak, Hangi İnsan?

Çok uzun zamandan beri insan ya da insanlık kavramlarıyla bir hesaplaşma içerisine girmiş olsak da insan hakları hâlâ hukuksal ve siyasal düşünce açısından üzerinde ısrarla durulan bir mevzu olma özelliğini sürdürüyor. Kuşkusuz bu süreğen güncellik hususunda, dünyanın dört bir yanında milyonlarca ve hatta milyarlarca insanın yaşamak durumunda bırakıldığı şartlar göz önüne alınırsa, insan haklarının bu durumu eleştirebilmenin yegâne aracı olarak ele alınıyor olması önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye açısından da bu kavramın bulduğu siyasal karşılıklar bu minvalde seyretmektedir; bütün toplumsal sonuçlarıyla Türkiye’nin ulus-devlet yapısı, cinselliğin bulduğu toplumsal karşılıklar, zorunlu askerlik hizmeti ve bu mevzuların bireyleri karşı karşıya bıraktığı kabul edilmez muameleler göz önüne alındığında, muhalif argümanların vazgeçilmez referans noktalarından biri olduğunu gözlemleyebiliriz insan hakları kavramının. Biz de bu güncellik itibarıyla tesmeralsekdiz’in dördüncü sayısında bu kavramı çeşitli yönleriyle değerlendiren, sorunsallaştıran yazılara yer vermek istedik.İçindekiler

Girizgâh
İnsaniyet Koridorlarında .. 5

Küresel İnsan Hakları Mücadelesinin Mihenk Taşı İnsan Hakları Beyannamesi:
60. yılında Tarihî Önemi, Hukuki Etkileri ve Siyasi Mesajları / Mehmet Karlı .. 21
Biz Mülteciler / Giorgio Agamben .. 46
İnsan Hakları’nın öznesi kimdir? / Jacques Rancière .. 53
İnsan Hakları’nın Bayağılığı: Bir Semptom Olarak Şiddet / Slavoj Žižek .. 66
İnsan Var mıdır? / Alain Badiou .. 75
“Haklara Sahip Olma Hakkı” ya da Siyasal Haklar: İnsan Hakları Üzerine Bir
Deneme / Aykut Çelebi .. 84
İnsan Hakları Üzerine / Gilles Deleuze .. 116
Mahmut Mutman’la İnsan Hakları Üzerine Söyleşi / P. Burcu Yalım, Emre Koyuncu .. 119
Reçete Politikaları / Peter Hallward .. 133
Zaman Aşımında Türkiye, Siyaset ve İnsan Hakları / Eren Barış .. 152
n – 1 insan / Zafer Aracagök .. 168
Zayıf Düşünceye Karşı: Hak ve Kudret / Ulus Baker .. 179
İnsanlığın kıyısında: Haklar / Mahmut Mutman .. 185

Palimpsest
Gabriel Tarde’ın Fark ve Tekrarı / Eric Alliez .. 209
Taşlar / Gilles Deleuze .. 2164. sayıyı bulabileceğiniz kitabevleri:

Ankara: Dost Kitabevi, İmge Kitabevi, Turhan Kitabevi, Dipnot Kitabevi
İstanbul: Amargi Kitabevi, Beyoğlu Mephisto, Kurgu Sahaf, Kadıköy Mephisto, Kadıköy İmge
İzmir: Yakın Kitabevi
Eskişehir: Adımlar Kitabevi, Ada Kitabevi
Denizli: Yaprak Kitabevi

(2. ve 3. sayılar Ankara’da İmge Kitabevi’nden, İstanbul’da Kurgu Sahaf’tan edinilebilir. Diğer şehirlerdeki dağıtım imkanları için tesmeralsekdiz@gmail.com a e-posta atabilirsiniz.) 

tesmeralsekdiz’i internet üzerinden edinmek için:

17 Ocak 2009 Cumartesi

Deleuze Studies


Haber aldık ki Deleuze Studies ilk üç sayısının içeriğini ücretsiz paylaşır olmuş:

Arama