8 Ekim 2009 Perşembe

Bilimlerde ve Toplumda Postmodernizm

Meyda Yegenoglu, Mahmut Mutman, "Bilimlerde ve Toplumda Postmodernizm":
http://www.birikimdergisi.com/birikim/...

Siyasal karar verme süreçleri bir yandan değişik toplumsal güçlerin, ilgilerin ve çıkarların baskısı altında: Örneğin, çalışanların çıkarlarıyla ya da ekonomik gelişmeyle ilgili bir kararın işyeri çevresinde yaşayan insanların sağlığı ile ilgili sonuçları olabiliyor ya da tarihsel çevreyi koruma kaygısı ekonomik gelişmenin gerekleriyle çelişebiliyor, vb. Öte yandan ve birinci özelliğe bağlı olarak, çatışma ve uzlaşma süreçleri içinde biraraya gelen toplumsal güçlerin kimlikleri, değerleri ve amaçları çoğu zaman birbirinin içine geçtiğinden herhangi bir sorunun, modern toplumsal programdan alıştığımız ve beklediğimiz sonul, yani “tüm çelişkileri çözen” çözümü bir türlü gelmiyor. Gramsci’nin yüzyılın başında, modern kapitalizmin doruğunu oluşturacak “fordist” çalışma rejiminin doğuş döneminde saptadığı, nihai sonucu sürekli ertelenmiş, zamana ve mekana sonsuz biçimde yayılmış bir toplumsal mücadele biçimi karakterize ediyor bugünün dünyasını. Gücün bulunduğu yerde uygulandığı, çatışan çıkarların, kimliklerin ve değerlerin birbirinin içine geçerek pratiklere nihai bir belirsizlik verdiği bir dünya, ancak bilim, adalet, değişim adına değişmemeyi erdem bellemiş olan küçük akademik veya siyasal mezhepler için bir cehennem. Ve, beğenelim ya da beğenmeyelim, postmodern ders de işte bu: Bütünsel özgürlük sevdası peşinde koşan jakoben ütopya, yasaya karşı çıkmak ve iktidarı ortadan kaldırmak adına bunları sadece daha güçlü kıldı.

0 yorum:

Arama