16 Aralık 2007 Pazar

2. Sayı: Arkadan Yaklaşmak
'ARKADAN YAKLAŞMAK'
Kış 2oo8


Girizgâh

tesmeralsekdiz’in ilk sayısından bu yana içerikte, çalışma şevkimizde, okuma patikalarımızda sapmalar, çatallanmalar meydana geldi. Mesela, altbaşlık olarak kullandığımız ‘toplumsal araştırmalar ve sanat kolektifi’ ibaresinde bizim açımızdan oldukça ehemmiyet arzeden bir değişiklik oldu. Hem tüm bu çalışmalarımızı nasıl yürüttüğümüz konusunda daha yerinde bir tâbir olması hem de peşinde olduğumuz birliktelik ve ortaklaşalık biçimine dair ipuçları sunması itibariyle, ‘kolektif’ten ziyade ‘şebeke’ ifadesini kullanmak zaruri bir hâl aldı. Sokulan, kıvrılan, esneyen, yok olan, gidip gelen, var-olmayan bir varlık olan şebekeler... Aynı zamanda kriminal bir dile tekabül eden gizli bir çalışma pratiği…İçindekiler


Arkadan Yaklaşmak

Cinsel-Oluş / Zafer Aracagök ..11
Arzunun Özgürleşmesi / Félix Guattari ..24
Foucault’nun Queer Virtüellikleri / Mikko Tuhkanen ..35
Reaktif Arzunun Faşist Yapısı ve Kadının Bastırılması ile İlişkisi / Rolando Perez ..52
Kadın–Oluş / Félix Guattari ..67
Tutuklu: Félix Guattari ve Grande Encyclopédie des Homosexualités / Gary Genosko ..71
Bin Queer Yaylası / Kitty Mille t ..86
Net Porn Günlükleri / Francesco Warbear Macarone Palmieri ..96

Soruşturma
Yaşar Çabuklu ..105
Erden Kosova ..106
KAOS GL ..108
Melek Göregenli ..111

Arkadan Yaslanmak

Derrida ve Yas / Utku Özmakas ..115
New York Times’a Mektup / Judith Butler ..124
Jacques Derrida / Judith Butler ..125
Tek Başıma Dolanmam Gerekecek / Jacques Derrida ..129
Michel Foucault / Gilles Deleuze ..133
Konferans Notlarından / Félix Guattari ..137
Ulus Baker’in Yaşamı ve Ölümü: Etos ve Etik / Mahmut Mutman ..139
Philippe Lacoue-Labarthe’a / Jean-Luc Nancy ..144
Gilles Deleuze’ün Alfabesi’nden Bir Harf: S / Charles J. Stivale ..147

Palimpsest

Bergson’un Felsefesine Yeni Bir Bakış ve Birkaç Not / Gözde Genç ..152

tesmeralsekdiz 2 için web linkleri

http://www.rhizomes.net/
www.myspace.com/warbear
http://www.criticalsecret.com/n8/quer/4per/
http://www.c-lickme.nl/
http://www.phagoff.org/
http://www.kaosgl.com/
http://video.google.com/videosearch?q=boutang&sitesearch=
http://muse.jhu.edu/demo/differences/v010/10.3deutscher.html

tesmeralsekdiz 2 / Dağıtım

tesmeralsekdiz 2'yi bulabileceğiniz kitabevleri:

Ankara: Turhan Kitabevi, Bilkent Meteksan
İstanbul: Simurg Kitabevi, Pandora Kitabevi

Ayrıca imge kitabevi'nin internet sayfası üzerinden de edinmek mümkün:
http://tinyurl.com/tesmeralsekdiz2

Gelecek Sayılarda..

Nüks ve Hüsran

Başka dünyanın ya da dünyaların mümkün olma ihtimalinden, bu dünyaların birlikte mümkün olmasına giden tartışmasında, Deleuze Leibniz’in monadlardan oluşan evren tasavvurundaki uyumu, tutarlığı başka tutarlıkların da söz konusu olabileceği bir olay felsefesi olarak sunar. Deleuze’ün olay felsefesine geçişinde, Leibniz’e sadık kaldığı ya da ihanet ettiği noktaların birbirinden ayırt edilememesi hem Deleuze’ün yazma pratiğine hem de genel anlamda bir ‘yazma’ pratiğine dair ipuçları sunuyor. Çünkü var olan dünyanın önceden belirlenmiş bir uyum içerisinde olduğunu düşünse bile Leibniz, tartışmasında kişi için özgürlüğü imkânsız değil, hatta gerekli kılmıştır. Deleuze bu özgürlük düşüncesini ele alırken bu özgürlüğün Leibniz’in ‘lanetli ruhlar’ diye nitelediği ruhlar pahasına ve hatta onlar sayesinde korunduğunu- bu ruhların da özgürlüğünü teslim ederek- ifade eder. Buradan tekrar yola çıkarak Deleuze, monadolojiden nomadolojiye uzanan düşünce patikasında Leibniz’in düşüncesi içerisinde var olan, bu düşüncenin paçasını -Leibniz’e rağmen- bırakmayan bir özgürlük üzerinden ilerler. Bu lanetli ruhların özgürlüklerini teslim etmek aslında bütün monadlara ilişkin bir sorgulamayı beraberinde getiriyor. Bir takım ruhların lanetlenmesi ile diğer monadlarin lanetlenmemişliği sorunsallaştırılıyor. Bir anlamda lanetlenmemişlik fikri Leibniz’de bir hüsran olarak karşımıza çıkıyor.

Biz de Deleuze’ün Leibniz de yakaladığı bu ‘nüks’ etme durumunu genişletmek, başka bağlamlarda da izini sürmek üzere yola çıkıyoruz. Çıkış noktamızı oluşturan bu ‘nüks ve hüsran’ fikrinin başka düşünce coğrafyalarında nasıl bir işlevsellik kazanabileceğini soruşturmak istiyoruz. Çünkü bütün sistematikleştirme, köken bulma ve kararlaştırma çabalarında, kaçındıkça geri gelen, üstünü örttükçe nükseden, metine musallat olan, metni hüsrana uğratan bir ‘lanet’ten bahsedilebilir ve bahsedilecek de.

Bu dosyaya katılımcı olmak için nuksvehusran(at)gmail.com adresinden bizimle irtibata geçin.

Burcu Yalım, Emre KoyuncuMEDYA: Hangi, Nasıl, Niçin?

Medya’nın kuvvetler ayrılığı(!), takunyacılar çarşısı, postal(cılar) birliği demokrasisi içinde yine de toplumsal bir ‘güç olma’ potansiyeli taşıdığı biliniyor. Küresel savaş kombinasyonları, neoliberal politikalar, kıyımlar, yoksulluk, yolsuzluk, kimlik politikalarının genişlemesi, cinayetler, militarizmin demokrasi içinde meşruiyet arayışı ve güç kaybı, her daim tetikçimiz: milliyetçilik, sansür, ötekileştirme, internet ve beraberinde getirdikleri, üniversitelerin şirketleşmesi, muhalif hareketlerin mücadelelerindeki zaaflıklar gibi durumlar karşısında medyanın işlevini daha dikkatli değerlendirmeliyiz. Çünkü mesajın, bilginin, haberin doğru, zamanında ve insanları bilinçlendirecek şekilde iletilmesinde medyaya, aslî bir görev düşüyor. Manipülasyona dönük, hegemonik birçok süreç medyanın kanatları altında gerçekleşiyor.

Medya alanındaki karşı mücadelelere bakmanın ve varolmasını istediğimiz, alternatif, bağımsız, özgür medyanın ve onun mücadele etiğini sorgulamanın, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin önlenmesinin, minör okumalarla bahsettiğimiz ilişkiler ağının arkasında yatan nedenleri, nasılları didik didik ederek ifşa etmenin önemli açılımlar sağlayabileceğini düşünüyoruz. Kapitalizm, sermayedarlık, patronlar, yalan haberler deyip geçmenin bir mücadele biçimi olmadığı ve olamayacağı aşikâr. Tabii ki bölünmeler kadar ittifakları da aramak, bulmak gerekiyor. (Örneğin, 12 Eylül 1980 darbesiyle büyük ölçüde genel ‘örgütlülük’ paradigmasının çökertilmesi sonrasında bugün nasıl bir örgütlülük inşa edilmeli?)

Tüm bu sorulara, sorunlara ve özelinde medya çalışmalarına herhangi bir okuma-yazma uğraşından ilgiliyseniz, gazete, televizyon, radyo, internet, dergiler üzerinden eleştirel okumalara açıksanız, önerileriniz, eleştirileriniz varsa bu dosyaya katılımcı olmak için sizomelankolye(at)gmail.com adresinden bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Eren Barış

15 Aralık 2007 Cumartesi

POeLİTİKA ECE AYHAN

Hazırlayan: Eren Barış
204 sayfa, Ortadünya Yayıncılık, Ekim 2007, Ankara.


İÇİNDEKİLER

Girizgâh
Ece Ayhan'ı Okumak..., Eren Barış

Ece Ayhan'a Metinler
"Çok Eski Adıyla" Yeni Bir Tarih, Ahmet Orhan
Ece Ayhan...E Ayhan...Ce Ayhan...Ceeeeee! Ragıp Duran
Sinema ve Ece Ayhan, Uygar Asan
Ece Ayhan, İzzet Yasar
Ece Ayhan, İlhan Berk
Ece Ayhan: Korkusuzca Konuşan, Göçebe Karaşın, Eren Barış
Aykırı Dalın Gölgesi, Abdülkadir Budak
Ece Ayhan: Yaşamış Biri, Yorumsuz, Mahmut Mutman
Biz Bir Şairi Şiir Yazsın İçin Ölümle Korkuturuz Dom! Zafer Yalçınpınar
Ayhan: Ayna, Dışarıda, Utku Özmakas
Ece Ayhan, İbrahim Yılmaz
Benim Hâlâ Umudum Var! Altay Öktem
Müziğimiz Karadır Abiler! Ali Ece
Ece Ayhan, K. Celal Gözütok
Şeyinde Canım... ya da Benim Meramım Başka, Seyhan Erözçelik
En Arka Sıradaki... Evrim Alataş
"Aynı Lakerda", Süreyya Berfe
İçuzayımdaki Ece ya da Kara Kolaj, Rafet Arslan
Ece Ayhan Şiirinde Öznenin Halleri ya da Vurulan Bir Şiirin Ayak Değiştirmesi, Sabahattin Umutlu
Tarih Atlasları Parçalanıyor..., Onur Akyıl
İktidar Neden Sarışındır? Akif Kurtuluş
Ece Ayhan, İsmail Beşikçi
Karaşın, Eren Barış
Hay Hak! Sonrasızlık Fanzini
Ece Ayhan Sözlüğü, Ender Erenel
Ece Ayhan "Çok Eski Adıyladır" Sözlüğü, Orhan Alkaya - Kemal Yalgın

Ece Ayhan'a Sözler
Muzaffer İlhan Erdost ile Söyleşi, Eren Barış
Enis Batur ile Söyleşi, Eren Barış

Ece Ayhan
Biyografi ve Eserleri - Eren Barış
Belgeler: Mektuplar, Günlükler, Fotoğraflar, Elyazmaları, Kartpostallar Görsel İşler
"Tarihi Düzünden Okumaya Ayaklanan Çocuklar İçin Yerleşilebilecek Topraklar", Burak Delier Kara Öfke, Serhat Köksal (2/5 BZ)

Katkıda Bulunanlar

Yayınevi İletişim Adresi: Ortadünya Yayıncılık, Kızılırmak Sokak, No: 35/9, Kızılay/Ankara.
Telefon: 0 312/ 419 22 87

E-posta: ortadunyayayincilik(at)gmail.com


ARKA KAPAK’tan:

Kitabın genel okuması itibariyle ezilenlerin safından bakacak olursak tarih, kişilerin ve düşüncelerinin değil, bu kişi ve düşüncelerin de üzerinde yükseldiği "sınıf mücadelelerinin tarihi" olarak açıklanır. Ece Ayhan için bu mücadelede unutulan ve unutulmak istenen etik'i sahiplenmek elzemdir: "Ama insanın etik olarak sağlam olması lazım. Yüzyıllardan beri etik olarak sağlam olmanın kavgası var." İşte o zaman insanın ne pahasına olursa olsun onurlu yaşayabileceğini işaret eder. Belki de şairlikten önce etikçiliği, devrimden önce muktedir olmayan devrimci etiği öne çıkarmak istemesi de bundan kaynaklanır ve yola koyulmanın zamanı gelmiştir: "Adeta yengeç gibi yan yana yürütülüyoruz! Tarihteki 'ayağa kalkmak', belki de gündelik 'ayağa kalkmak'la karıştırılıyor olabilir bakın! Ya da eski günlere bakarken de, yerinde kıpırdamamak için ve olaylar uzak diye, dürbün kullanmak nasıl bir aymazlık ve yanlışlıktır! Böyle davranmakla, çocukların ve gençlerin gelecekleri adına, hem tehlikeli hem de insanın kendisini aldatıcı bir iş yapılmış olmuyor mu? Çünkü; 'ayağa kalkmak' tek başına bir şey göstermez. Bu gösterge değildir. Gerçek 'ayağa kalkmak', ancak kimi şeyleri 'göze almak'la olur, olabilir. Yani, kimi şeyleri göze almak pahasına! Evet, paha olmadan hiçbir şey olmaz!"

Bizim Ece Ayhan'a sahip çıkışımız, nutkumuz ve nefesimiz yettiğince onun üzerine bir şeyler söylemeye çalışıyor oluşumuz Türkiye'de yine Ece Ayhan'ın deyimiyle 'tarihi düzünden okumaya ayaklanan çocuklar'ın geleneğine, düşüncesine, yok sayılan vicdanına sahip çıkışına denk düşmüyor mu? Ece Ayhan'ın dilindeki 'kapalılığa' rağmen bu kadar çok okuyucusunun oluşu ve onun düşüncesiyle yataylaşan farklı alanlardan insanların bulunuşu bu topraklar için bir değişimin işareti mi sahiden? Aslında, Ece Ayhan'ın poetikasını eşeledikçe ve onun mirasıyla hesaplaşmaya başladıkça kendimizle, toplumla, politikayla, edebiyatla, sanatla hesaplaşmaya başladığımızı fark ettik. Kitabın ismini POeLİTİKA olarak belirleyen de bu süreç oldu zaten. Bu kitabın en güzel ve özel yanı ise, sevdiğimiz bir yazarın izini sürerken yollar içinde başka yollara revan olmamızdır.

1. Sayı: Sokak Sanatı
Girizgâh

tesmeralsekdiz bir buçuk yıl önce, genel tartışması video sanatı etrafında şekillenen bir bülten olarak, İzmir, Ankara ve İstanbul’da dolaşıma girmişti. Daha sonra ulaşılabilirlik açısından ve de web olanaklarından yararlanmak amacıyla kısa bir süre önce taşındığı www.tesmeralsekdiz.org’dan yayına devam etti. Tartışmaların, yazıların, konuşmaların ve sıkıntıların başka bir platforma taşınması gerekliliği doğdu. Algı yayınevi bu kitap-dergi fikrine sıcak yaklaşınca, biz de bir ifade alanı gerekliliği hissiyatıyla harekete geçip ilk sayımızın helecanlı koşuşturmasına başladık.

Bu sayıda Rafet Arslan, Sokak Sanatı dosyasını hazırladı. Farklı yol ve deneyimlerden, bazen merkezden bazen çevreden, soruşturmalar üzerinden gündelik ve güncel olana ilişkin önemli derinlikler yakalamaya çalıştı. Mülakatlar ve sokak deneyimleriyle birlikte sokağın mekansallığını sorgulayan ve bu sorgulama üzerinden sanatsallığa ilişkin sorular açmasını umduğumuz sokak sanatı dosyasını takip edebilirsiniz.

Kanada’dan Donato Totaro’nun sıcak yaklaşımı ve desteğiyle Deleuze’ün sinema teorisine ilişkin üç yazısının çevirisini yayımlıyoruz. Ayrıca konuyla bağlantılı olarak böyle bir dosya hazırlamamızın mahiyetini de açıklaması babında Deleuze’ün Cinema 2 kitabından bir bölümün çevirisini de ekledik. Yine bu metinlerin, sinemasal ve felsefi ayrımının belirlenemezliğinde, sinemayı genel birtakım teorilerin yeni bir uygulama alanı olarak ‘oku’yan teorilere bel bağlamaksızın, sinemaya, sanatsal olana ve Deleuzecü düşünceye dair kadrajlarası notlar yakalamaya yardımcı olacağını umuyoruz.

Katkıda bulunan tüm dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz; onlar olmasa, kitap daha az özenle hazırlanabilir, daha çok eksik içerirdi.


İçindekiler

Dosya: Sokak Sanatı


Sokak Nereye Düşer?/ Rafet Arslan ..07
Sokağın Sanatı İçin Yoldan Çıkmış Manifesto/ Perşembe ..10
Grafiti Sözlüğü/ Cemal Akyüz ..12

Havale Geçirme Deneyimleri
Turbo ..14

Burak Delier ..17
Fatih Balcı ..22
Erman Akçay ..25
EXTRAMÜCADELE ..29
SLAG (Sürrealist Londra Eylem Grubu) ..31
Cins ..35
Ayşe Özkan ..39
Halil Vurucuoğlu ..42
Serhat Köksal ..44
Cobi ..56
Onur Akyıl ..60
Zagreb Grafiti/ Cemal Akyüz ..62
Çıkartma Şehri Stockholm/ Cemal Akyüz ..65
Sokaklar geçiyorum... Lizbon/ Cemal Akyüz ..67
Banksy ya da sokağın ruhu!/ Rafet Arslan ..69
Sokak Sanatı Terennümleri/ Emre Koyuncu ..72
Y‘oluş’larda Sokak Sanatı/ Eren Barış ..75


Dosya: Gilles Deleuze ve Sinema Teorisi

Gilles Deleuze’ün Bergsoncu Film Projesi
Sinema 1: Hareket-İmaj/ Donato Totaro ..78
Sinema 2: Zaman- İmaj/ Donato Totaro ..88

Deleuzecü Film Analizi : The Skin of the Film / Donato Totaro ..96
Sinema Kuramına Neden Gerek Var?/ Gilles Deleuze ..109

tesmeralsekdiz 1 için web linkleri

http://robberbridegroom.blogspot.com/2007/01/surrealism-and-street-art.html
http://www.2-5bz.com/
http://www.graffiti.org/
http://www.woostercollective.com/
http://www.extramucadele.com/
http://www.jca-online.com/kaprow.html
http://www.ubu.com/historical/kaprow/index.html
http://athena.formstreng.net/3-3.html#beuysindex
http://www.toutfait.com/issues/volume2/issue_4/interviews/hirschhorn/hirschhorn.html
http://www.offscreen.com/
http://www.surrealisteylemturkiye.blogspot.com/
http://www.banksy.co.uk/menu.html

Arama