11 Ekim 2009 Pazar

Deleuze ve Leibniz

Daniel Smith, "Deleuze on Leibniz"
http://www.gold.ac.uk/media/leibniz-paper.pdf

9 Ekim 2009 Cuma

Online Kutuphane: aaaarg

Uyelik gerektiren fakat muazzam bir online e-text arsivi,
sen daha onceleri nerelerdeydin?

Elizabeth Grosz ile suradan baslanabilir:
http://a.aaaarg.org/text/3690/art-and-animal

8 Ekim 2009 Perşembe

4. Sayı: Girizgâh"Insan Haklari: Nasil Hak, Hangi Insan" baslikli 4. sayının girizgâhını buradan indirebilirsiniz.


Bilimlerde ve Toplumda Postmodernizm

Meyda Yegenoglu, Mahmut Mutman, "Bilimlerde ve Toplumda Postmodernizm":
http://www.birikimdergisi.com/birikim/...

Siyasal karar verme süreçleri bir yandan değişik toplumsal güçlerin, ilgilerin ve çıkarların baskısı altında: Örneğin, çalışanların çıkarlarıyla ya da ekonomik gelişmeyle ilgili bir kararın işyeri çevresinde yaşayan insanların sağlığı ile ilgili sonuçları olabiliyor ya da tarihsel çevreyi koruma kaygısı ekonomik gelişmenin gerekleriyle çelişebiliyor, vb. Öte yandan ve birinci özelliğe bağlı olarak, çatışma ve uzlaşma süreçleri içinde biraraya gelen toplumsal güçlerin kimlikleri, değerleri ve amaçları çoğu zaman birbirinin içine geçtiğinden herhangi bir sorunun, modern toplumsal programdan alıştığımız ve beklediğimiz sonul, yani “tüm çelişkileri çözen” çözümü bir türlü gelmiyor. Gramsci’nin yüzyılın başında, modern kapitalizmin doruğunu oluşturacak “fordist” çalışma rejiminin doğuş döneminde saptadığı, nihai sonucu sürekli ertelenmiş, zamana ve mekana sonsuz biçimde yayılmış bir toplumsal mücadele biçimi karakterize ediyor bugünün dünyasını. Gücün bulunduğu yerde uygulandığı, çatışan çıkarların, kimliklerin ve değerlerin birbirinin içine geçerek pratiklere nihai bir belirsizlik verdiği bir dünya, ancak bilim, adalet, değişim adına değişmemeyi erdem bellemiş olan küçük akademik veya siyasal mezhepler için bir cehennem. Ve, beğenelim ya da beğenmeyelim, postmodern ders de işte bu: Bütünsel özgürlük sevdası peşinde koşan jakoben ütopya, yasaya karşı çıkmak ve iktidarı ortadan kaldırmak adına bunları sadece daha güçlü kıldı.

Communism, the Word

Jean-Luc Nancy, Communism,the Word
http://www.lacan.com/essays/?page_id=126

“Communism” is a word with a strange story. It is very difficult to rigorously trace its origin. Nevertheless, it is sure that the word “communist” existed already in the XIVth century, with the meaning of “people having in common a property belonging to the category of main morte – that is, not being submitted to the law of heritage”: a monastery belongs to the community of the Monks, which is, as community, independent from the individuals. It seems that at the same time and even before, from the XIIth century, the same word designated some aspects of communal law and was linked to the communal movement which expanded as the beginning of a bourgeoisie.

1 Ekim 2009 Perşembe

Burak Delier

Burak Delier, "Pic Sanat":
http://ne-yapmali.blogspot.com/2009/09/pic-sanat.html

" [...] Hiç kuşkusuz eğer sömürü gayri-maddi alanlara, bilişsel alanlara da sirayet etmişse, mücadele de bu alanlara yayılmalıdır. Bu anlamda başta sanat olmak üzere işi bilgi, imge, fikir, düşünce üretmek olan her alanın(sanat, üniversite, basın vs.) bir antagonizma oluşturma niyetiyle işe koşulması gerekmektedir. Eğer içinde bulunduğu finansal koşullardan dolayı bu bilgi alanlarını toptan gözden çıkartacaksak, mücadelenin ne niteliğini anlamışız demektir ne de böyle bir mücadeleyi kazanma şansımız vardır. Alternatif bir vizyon oluşturmak için sanata belki de hiç olmadığı kadar çok ihtiyacımız var. [...]"

Arama